Paciorek szklany/A glass bead

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2016
Numer inwentarzowy: 
259/2016
Indeks zabytków: