Podziękowania

Projekt jest finansowany dzięki dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Jesteśmy bardzo wdzięczni Marianne Settles (Seattle, USA) za zgodę na bezpłatne użycie jej rysunku gryfona jako logo misji archeologicznej MNW w Tyritake.

Składamy wielkie podziękowania dla Fundacji PZU za wsparcie Programu.