Polsko-Ukraiński program muzealnej współpracy naukowo-badawczej

ZABYTKI BOSPORU KIMMERYJSKIEGO

Polsko-Ukraiński program muzealnej współpracy naukowo-badawczej

 W programie do 2014 r. uczestniczyli:

  1. Muzeum Narodowe w Warszawie (programem kieruje Alfred Twardecki
  2. Kerczeńskie Muzeum Historyczno-Kulturalne (Krym, Ukraina)
  3. Fundacja "Demetra" (Kercz, Krym, Ukraina)
  4. Państwowy Uniwersytet w Biełgorodzie, Narodowy Uniwersytet Badawczy (Biełgorod, Rosja)
  5. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej (Warszawa, Polska)
  6. Ministerstwo Kultury Autonomicznej Republiki Krymu (Ukraina)
  7. Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Celem programu jest  

1. Współpraca naukowa
a) Przygotowanie katalogu greckich inskrypcji ze zbiorów Muzeum w Kerczu (ok. 800 zabytków; publikacja: pierwszy tom w 2008 r.). Uczestnicy: Alfred Twardecki (MNW); Tatiana Matkowska (Muzeum w Kerczu), Sergej Tochtasiew (Petersburg)
b) Przygotowanie katalogu czarek megaryjskich ze zbiorów Muzeum w Kerczu (ok. 400 zabytków; publikacja w 2009 roku). Uczestnicy: Sabina Grzegrzółka (MNW); Ałła Kuczerewska (Muzeum w Kerczu)
c) Dalsze rozwijanie wspólnych, polsko-ukraińskich badań naukowych.

2. Współpraca konserwatorska 

a) Od roku 2005 zaplanowano regularne staże szkoleniowe konserwatorów z Kerczu w MNW oraz wyjazdy konserwatorów z MNW na warsztaty szkoleniowe w Kerczu (ceramika, kamień).
b) Współpraca konserwatorska przy tworzeniu archeologicznego parku w Tyritake.

3. Współpraca wystawiennicza 

a) wystawa sztuki Królestwa Bosporańskiego w MNW
b) długoterminowy depozyt zabytków Królestwa Bosporańskiego w MNW w ramach współpracy archeologicznej 
c) Wystawa w Kerczu zabytków ze zbiorów MNW

4. Współpraca wydawnicza

Publikacje będące wynikiem współpracy w ramach Programu (inskrypcje greckie, czarki megaryjskie, katalogi wystaw) będą wydawane równolegle po rosyjsku (w Kerczu) i po angielsku (w Warszawie).

5. Współpraca archeologiczna

a) Prace archeologiczne na terenie greckiego miasta Tyritake

Program trwa dalej mimo zawieszenia misji archeologicznej na Krymie oraz kontaktów z krymskimi partnerami. Głównym celem jest obecnie naukowe opracowanie i przygotowanie do publikacji zebranego materiału oraz wypracowanie nowej formuły współpracy z ukraińskimi partnerami.