Polska Misja Archeologiczna "Tyritake"

Polska Misja Archeologiczna „Tyritake”
Muzeum Narodowe w Warszawie
 
 
Umowa podpisana 20 grudnia 2007 roku między MNW a Muzeum Kerczeńskim umożliwia podjęcie pięcioletniej kampanii archeologicznej na terenie antycznego miasta Tyritake w ramach ukraińskiego programu „Bosporańskie Miasto Tyritake”, którego kierownikiem jest dr hab. Wiktor Nikołajewicz Zińko. W czerwcu 2012 roku podpisano z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy umowę umożliwiająca kontynuowanie Muzeum Narodowemu w Warszawie wykopalisk przez kolejnych 5 lat. Zaplanowano nie tylko prowadzenie prac wykopaliskowych, ale także kompleksowe badanie terytorium miasta pod kątem geologicznym, paleozoologicznym i paleobotanicznym, aby uzyskać kompleksowy obraz warunków życia mieszkańców Tyritake w starożytności. Przewidziane jest także przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych, co w efekcie ma zaowocować stworzeniem parku archeologicznego i lokalnego muzeum poświęconego Tyritake. Jest to pierwszy tego rodzaju nowoczesny program „umuzealnienia” stanowiska archeologicznego na Ukrainie.
Muzeum Narodowe za pośrednictwem swojej, pierwszej od 50 lat, misji archeologicznej pod kierunkiem Alfred Twardeckiego, kustosza Galerii Sztuki Starożytnej, zamierza wesprzeć ten projekt uczestnicząc zarówno w pracach wykopaliskowych jak i konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych.
Warto tutaj zaznaczyć, że większość najcenniejszych zbiorów sztuki klasycznej Ermitażu oraz muzeów moskiewskich pochodzi z okolic Kerczu (Królestwo Bosporańskie).
Współpraca archeologiczna nie tylko nawiązuje do chlubnych tradycji poprzedniej ekspedycji archeologicznej MNW pracującej 50 lat temu w Myrmekion (Kercz) pod kierunkiem prof. Michałowskiego, ale stwarza także możliwość pozyskania na wiele lat niezwykle cennych zabytków cywilizacji grecko-rzymskiej a także z czasem utworzenia liczącego się ośrodka badawczego zajmującego się problematyką starożytnego Królestwa Bosporańskiego oraz generalnie – archeologią i historią północnych wybrzeży Morza Czarnego.
 
Misja została zawieszona bezterminowo w 2014 r. w związku z aneksją Krymu przez Federację Rosyjską.