Fragment brzuśca naczynia lepionego ręcznie z ornamentem/Fragment of a body of a handmade vessel with ornament

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/399
Indeks zabytków: