Fragment brzuśca naczynia lepionego ręcznie z ornamentem/Fragment of a body of a handmade vessel with ornament

место: 
Olbia
год: 
2018
номер инвентаря: 
OLBIA/2018/R23/399
Discovery index: