Fragment wylewu naczynia czerwonoglinianego/Fragment of a rim of a redware vessel

Place: 
Olbia
Year: 
2018
Inventory number: 
OLBIA/2018/R23/486
Discovery index: