Fragment wylewu naczynia czerwonoglinianego/Fragment of a rim of a redware vessel

место: 
Olbia
год: 
2018
номер инвентаря: 
OLBIA/2018/R23/486
Discovery index: