Fragment brzuśca naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a body of a handmade vessel

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/504
Indeks zabytków: