Fragment płytki ceramicznej/Fragment of a ceramic tile

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/483
Indeks zabytków: