Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/442
Datowanie: 
II-IV w. n.e.
Indeks zabytków: