Paciorek szklany/A glass bead

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/027
Indeks zabytków: