Fragment naczynia szarogładzonego z ornamentem/Fragment of a gray smoothed vessel with ornament

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/011
Datowanie: 
IV w. n.e. (kultura czerniachowska)
Indeks zabytków: