Fragment brzuśca naczynia szklanego/Fragment of a body of a glass vessel

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/104
Indeks zabytków: