Tyritake AD 2017

https://youtu.be/Jbmk-BibBys

Wideo stanowiska Archeologicznego Tyritake z 2017 r.

1 s. - północny mur obronny eksplorowny przez prof. Wiktora Zińko

23 s. - wczesnobizantyjska bazylika zrekonstruowana częściowo po 2014 r. Ekspedycja MNW pomagała w latach 2008-2009 stworzyć plan archeologiczny obiektu.

34 s. - wykop 27 eksplorowany w latach 2008-2013 przez ekspedycję MNW

1 min. 2 s. - wykop 27 eksplorowany przez prof. Wiktora Zińko