Tegoroczna misja MNW w Olbii zakończona

10 sierpnia zakończył się trzeci sezon pracy Polskiej Misji Archeologicznej „Olbia” Muzeum Narodowego w Warszawie. W jej trakcie eksplorowano na powierzchni 150 m2 kompleks budowlany wydatkowany wstępnie jeszcze podczas zeszłorocznej kampanii na IV/V w po Chr. Tegoroczne badania potwierdziły, iż mamy do czynienia z siedzibą użytkowaną przez przedstawiciela kultury czerniachowskiej. Wskazuje na to obfitość materiały, głownie ceramiki, znalezionego w kontekście wspomnianej konstrukcji. Co więcej, poza ceramika charakterystyczna dla kultury czerniachowskiej znaleziono także fragment ceramiki charakterystycznej dla kultury wielbarskiej. W najbliżej sąsiedztwie wspomnianej siedziby znaleziono także koncentrację dużej ilości kości zwierzęcych a wśród nic częściowo obrobionych oraz gotowych narzędzi kościanych. Może to sugerować istnienie w pobliżu warsztatu wyrabiającego narzędzi kościanych. 
Podczas całego sezonu znaleziono ponad 500 zabytków wydzielonych a pośród nich wysokiej klasy gemmę intaglio z karneolu z przedstawieniem męskiej postaci, monety, wyroby z kości, metalu, fragmenty naczyń, lampek i innych wyrobów z ceramiki. Przebadano także kilkadziesiąt tysięcy zbytków masowych. 
Wstępne wyniki tegorocznej kampanii potwierdzają wcześniejsze wnioski dotyczące osadnictwa przedstawicieli kultury czerniachowskiej na terenie Olbii w końcu a być może I w początkach V w. po Chr. 

 

Alfred Twardecki