Minikonferencja olbijska w MNW

22 marca 2018 r. odbyła się w MNW, w sali kinowej minikonferencja poświęcona wykopaliskom w Olbii. Profesor Jochen Fornasier (Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem) przedstawił rezultaty prac niemiecko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej badającej przedmieścia Olbii a dr Alfred Twardecki (MNW) zaprezentował rezultaty prac wykopaliskowych prowadzonych od dwóch lat na terenie samego miasta przez polsko-ukraińską misję archeologiczną.

Najciekawszymi rezultatami prac niemieckiej misji wydają się być wyniki analiz chemicznych ceramiki znajdowanej w Olbii i na Berezaniu wskazujące miejscowe pochodzenie dużej części naczyń uznawanych do tej pory za importy oraz możliwe, choć wymagające dalszej weryfikacji, zidentyfikowanie, dzięki zastosowaniu georadaru, lokalizacji teatru w Olbii.

Najciekawszym osiągnięciem polskiej misji jest uzyskanie w wyniku dwuletnich badań, dowodów (ceramika, być może wtórnie użyte monety) na funkcjonowanie na terenie Olbii osady w końcu IV w a być może nawet w początkach V w. po Chr. Termin ostatecznego wyludnienia się Olbii był przedmiotem wieloletnich dyskusji między badaczami.

Wykłady odbyły się w języku angielskim. Niżej link do dalszych informacji o konferencji i prelegentach.

http://www.mnw.art.pl/en/events/whats-on/57,event.html 

Alfred Twardecki
Jochen Fornasier
Jochen Fornasier
Jochen Fornasier
Goście konferencji
Goście konferencji
Goście konferencji
Jochen Fornasier
Alfred Twardecki
Alfred Twardecki
Goście konferencji
Alfred Twardecki
Jochen Fornasier
Goście konferencji
Goście konferencji
Jochen Fornasier
Goście konferencji