Polscy archeolodzy pracują na terenie ukraińskiej Olbii

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/polscy-archeolodzy-pracuja-na-terenie-ukrainskiej-olbii-6546.php 

W lipcu i sierpniu specjaliści Polskiej Misji Archeologicznej Olbia (na Ukrainie), kierowanej przez dr. Alfreda Twardeckiego prowadzili wykopaliska w ramach programu Antyczne Zabytki Morza Czarnego. To projekt Muzeum Narodowego w Warszawie, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykopaliska w tym regionie rozpoczęło Muzeum Narodowe już w 1956 r. Kierował nimi prof. Kazimierz Michałowski, ówczesny zastępca dyrektora Muzeum. Prace prowadzono również w latach 2008–2013 w Tyritake (Kercz na Krymie). Po przerwie spowodowanej zajęciem Krymu przez Federację Rosyjską Muzeum rozpoczęło prace na nowym stanowisku w Olbii (Ukraina, obwód Mikołajewski). Jest to najważniejsze dostępne dla badań stanowisko archeologiczne okresu grecko-rzymskiego na terenie Ukrainy.

W czasie sześciu tygodni poszukiwań w tym rejonie przeprowadzono badania geofizyczne i rozpoczęto prace wykopaliskowe, odsłaniając wykop o powierzchni 100 m2 na terenie dawnej greckiej kolonii założonej w VII wieku p.n.e. W okresie rzymskim istniała tu potężna twierdza kontrolująca ujście rzeki Boh i Dniepr do Morza Czarnego.

Podczas pierwszego sezonu wykopalisk specjaliści znaleźli ponad 340 zabytków, w tym ok. 40 cennych monet. Prace, prowadzone wspólnie z partnerami z Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przyniosły już pierwsze interesujące „nowinki” naukowe. Odkrycia pozwalają, być może, przesunąć moment opuszczenia miasta przez mieszkańców na przełom IV/V wieku n.e.

Olbia, wspominana już przez Herodota w V wieku p.n.e., należała do największych i najważniejszych greckich miast na północnych wybrzeżach Morza Czarnego. Jest ciekawym stanowiskiem archeologicznym, gdzie badania trwają od ponad 100 lat. Zaproszenie polskich archeologów do współpracy przez ukraińskich gospodarzy potwierdza wysoką ocenę dokonań naszych ekspertów w świecie i na Ukrainie.

Polscy i ukraińscy specjaliści mają nadzieję, iż prace w następnych sezonach przyniosą kolejne ciekawe odkrycia i poszerzą naszą wiedzę na temat okresu antycznego w tym regionie.

 

Strona MKiDN