Media

5 Kwietnia, 2022 - 12:49

https://lzr2021.polskieradio.pl/artykul/2921677

Wojna na Ukrainie zagraża przede wszystkim mieszkańcom tego kraju, ale w niebezpieczeństwie znalazły się także miejsca o szczególnym znaczeniu historycznym. Starożytna Olbia to najważniejsze stanowisko archeologiczne okresu grecko-rzymskiego z terenów obecnej Ukrainy. Miasto założyli w początkach VI w p.n.e. greccy osadnicy z Miletu. Od 2016 roku badania naukowe prowadzili tam polscy archeolodzy.

10 Września, 2021 - 08:53

https://www.nas.gov.ua/UA

06.09.2021

Завершився цьогорічний польовий сезон Ольвійської міжнародної археологічної експедиції

Про результати спільних досліджень учених Інституту археології НАН України та їхніх німецьких і польських колег
 

24 Lutego, 2021 - 12:21

Podpisanie umowy z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 

http://iaepan.edu.pl/podpisanie-umowy-z-instytutem-archeologii-narodowej...

W dniu 4 grudnia 2019 r. podpisano w Warszawie, w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk umowę między IAE PAN a Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy umożliwiającą kontynuację projektu „Antyczne Zabytki Morza Czarnego” pod kierunkiem dra Alfreda Twardeckiego. W ramach projektu przewiduje się prowadzenie prac wykopaliskowych na terenie dawnej greckiej kolonii Olbia Pontyjska przez polsko-ukraińska misję archeologiczną oraz wspólne publikacje naukowe, wymianę wizyt naukowców z obu krajów oraz, w miarę potrzeby, prowadzenie prac konserwatorskich na stanowisku archeologicznym.