Raport roczny za 2017 rok

Raport Roczny 2017 r.

 

W kwietniu opublikowano na stronie projektu raport z pierwszego sezonu prac MNW w Olbii. Został Jego rosyjską wersję przesłano do IA NANU w Kijowie w celu dołączenia do całościowego raportu składanego przed Komitetem Polowym Akademii Nauk Ukrainy przez ukraińskiego kierownika ekspedycji.

29.05.2017 r. – podpisanie w Warszawie przedłużenia na następne 6 lat umowy o współpracy między MNW a IA NANU. Umowę podpisano w obecności przedstawicieli MKiDN, dyrektora IAM, ambasadora Ukrainy w Polsce oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie.

04.07-12.08.2017 - odbyła się druga kampania archeologiczna MNW w Olbii. W trakcie wykopalisk poszerzono wykop o dwa kwadraty archeologiczne (50 m2). Jego całkowita powierzchnia wynosi po drugim sezonie 150 m2. W trakcie tegorocznej kampanii archeologicznej wyodrębniono 284 zabytki wydzielone (zabytki całe oraz fragmenty naczyń ceramicznych, terakot, lampek, naczyń szklanych, zabytków kamiennych (w tym fragment rzeźby marmurowej), zabytki metalowe (w tym kilkadziesiąt monet). Do wszystkich wspomnianych wyżej zabytków wykonano dokumentację naukową (opisy, rysunki, zdjęcia). Poza tym, w trakcie tegorocznych wykopalisk, zadokumentowano 19823 fragmenty naczyń i innych przedmiotów glinianych (zabytki masowe) oraz 2634 kości (zwierzęce). Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę ze stroną ukraińską podczas tegorocznej kampanii. Chodzi tu zarówno o wolontariuszy z uniwersytetów we Lwowie, Charkowie i Berdiańsku, odbywających praktyki archeologiczne na stanowisku w Olbii jak i ze specjalistami ukraińskimi.

15.07.2017 - otwarto w Fundacji Kultury Greckiej w Odessie wystawę fotografii ilustrującej prace misji archeologicznej MNW w Olbii w 2016 r. Organizatorem wystawy był Instytut Polski w Kijowie.

12-15.08.2017 r. – wizyta kierownika misji w Kijowie w celu dopełnienia formalności związanych z zamknięciem sezonu wykopaliskowego.

4-10.09.2017 r. - misja geodezyjna MNW w Olbii. W jej skład wchodziły 2 osoby z Polski i jedna z Ukrainy. Całością prac kierował dr. Szymon Lenarczyk. Celem misji było wykonanie planu orto-fotograficznego całego obszaru antycznej Olbii. Do wykonania mapy wykorzystano drona, aparat fotograficzny i tachimetr. Dodatkowym efektem prac było powstanie modelu 3D stanowiska antycznego w Olbii

28-30.08.2017 – dr Alfred Twardecki uczestniczył w światowym kongresie epigrafików greckich i łacińskich, podczas którego wygłosił wykład: „Bosporan Kingdom’s elite in the light of epigraphy (5th–1st century BC)” w oparciu o wieloletnie badania prowadzone do 2013 r. w ramach projektu w lapidarium Muzeum Kerczeńskiego.

29.10-4.11.2017 r. - wizyta prof. Ałły Buskich w Warszawie, opracowywanie wyników badań misji archeologicznej i prac misji geodezyjnej

5.–11.11.2017 r. - pobyt dra Alfreda Twardeckiego w Kijowie. Kontynuacja prac zapoczątkowanych podczas wizyty prof. Bujskich w Warszawie.

12-25.11.2017 r. - staż w MNW dr Marii Nowiczenkowej, pracownika naukowego IA NANU i kierownika „polskiego” wykopu ze strony ukraińskiej. Prace uzupełniające nad opracowaniem fibul i wyrobów metalowych pozyskanych podczas wykopalisk MNW w Olbii.

12-15.12 2017 r. - kierownik projektu przebywał w Kijowie na zaproszenie IA NANU, biorąc udział w I konferencji sprawozdawczej tej instytucji. Na prośbę ukraińskich kolegów dr Alfred Twardecki wygłosił laudację profesora Sergieja Kryżyckiego, wieloletniego kierownika Oddziału archeologii antycznej IA NANU oraz kierownika ukraińskiej ekspedycji w Olbii, w związku z jego odejściem na emeryturę a także prezentację podsumowującą dwa sezony prac wykopaliskowych MNW w Olbii.

19.12.2017 r. - otwarto w MNW wystawę fotografii ilustrujących polskie wykopaliska Olbii w 2017 r. roku.

W grudniu 2017 r. ukazał się drukiem w języku ukraińskim wydany w Kijowie komunikat z polskich wykopalisk w Olbii. (Твардецький А., Буйських А.В., Новиченкова М.В. Польсько-українська місія в Ольвії: перші результати нового дослідницького проекту [Alfred Twardecki, Alla V. Buiskikh, Maria V. Novychenkova, Polish-Ukrainian mission at Olbia: first results of the new research project] w: Північне Причорномор’я за античної доби (на пошану С.Д. Крижицького), Kijów, 2017, ss. 45-52).

Program: