Вступ

Тут ми представимо історію внеску поляків у дослідження Ольвії Понтійськой.