Назви античних міст Боспорської держави

Назви античних міст Боспорської держави ​що містяться у ньому, запозичені, головним чином, з інтернет-сторінок даного проекту: 

 Ἑλλενική

Latina

English

Polski

Русский

 

Regnum Bosporanum

Bosporan Kingdom

Królestwo Bosporańskie

Боспорское царство, Боспор

Ἄκρα, Ἄκραι

Acrae

Akra (Acra)

Akra

Акра

Ἡράκλειον

 

Heracleon

Herakleion

Гераклион

Καζέκα

 

 

Kazeka

Казека

 Κιμμερικόν

Cimmericum

Kimmerikon (Kimmerikos)

Kimmerikon

Киммерик

Κύταια, Κύται, Κύτα, Κύταιον, Κυδαάκαι

Cytae

Kytai, Kitaion, Kithai

Kytaia ?

Kytaion ?

Китей

Μυρμήκιον, Μυρμήκειον

 

Myrmekion, Mirmekion (am)

Myrmekion

Мирмекий

Νύμφαιον, Νυμφαία

Nymphaeum

Nymphaeum, Nymphaion

Nymphaion

Нимфей

Παντικάπαιον, Παντικαπαιά

Panticapaeum

Pantikapaion, Panticapaeum

Pantikapaion

Пантикапей

Πορθμίον, Πορθμία

 

Porthmeus, Porthmeion

Porthmion

Порфмий

Παρθένιον

 

Parthenion

Parthenion

Парфений

Τάναις

 

Tanais

Tanais

Танаис

Θεοδοσία, Θευδοσία

Theodosia

Theodosia

Theodosia

Феодосия

Τυριτάκε, Τυσριτάκη

Dia?

Tyritake, Tiritake

Tyritake

Тиритака

Ζήνωνος Χερσόνησος

 

Zenon Chersonesos, Chersonesus of Zeno

Zenonos Chersonesos

Зенона Херсонес

Βατά, Πάτους

 

Bata

Bata?, Patus ?

Вата

Φαναγορία, Φαναγόρεια, Φαναγόρη

 

Phanagoria

Phanagoria

Фанагория

Γοργίππεια, Γοργίππη

 

Gorgippia

Gorgippia

Горгиппия

Ἑρμώνασσα

Hermonassa

Hermonassa

Hermonassa

Гермонасса

Κῆποι

Coepae

Kepoi, Cepae

Kepoi

Кепы

Κιμμερίς, Κιμμερική

 

Kimmeris, Kimmerikos

Kimmeris

Киммерион

Κοροκονδάμη

 

Korokondama

Korokondame

Корокондама

Πάτρας, Πατρεύς

Patrasys

Patraeus

Patreus

Патрей

Τορικός

 

Toric, Torikos

Torikos

Торик

Τυράμβη

 

Tyrambe, Tyramba

Tyrambe

Тирамба

Ἀβοράκη

 

 

Aborake

Аборака

Ἀχίλλειον

 

Achilleion

Achilleion

Ахилеон

Ἀπάταουρον

Apaturos

 

Apaturon

Апатурон

Ἰλλούρατον

Iluratum

Iluraton, Iluratum

Iluraton

Илурат

 Opracował Tomasz Scholl (nazwy łacińskie, angielskie i polskie) oraz Alfred Twardecki (nazwy greckie i rosyjskie)