Obrobiona kość zwierzęca/A processed animal bone

место: 
Olbia
год: 
2018
номер инвентаря: 
OLBIA/2018/R23/201
Discovery index: