Kość ze śladami obróbki/Bone with working marks

место: 
Olbia
год: 
2017
номер инвентаря: 
OLBIA/R23/2017/271
Discovery index: