Kość ze śladami obróbki/Bone with working marks

место: 
Olbia
год: 
2016
номер инвентаря: 
258/2016
Discovery index: