Discoveries

Fragment przedmiotu brązowego/Fragment of a bronze artifact

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/159
Place:
Olbia
Year:
2018

Przedmiot ołowiany (klamra?)/Lead artifact(buckle?)

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/160
Place:
Olbia
Year:
2018

Przedmiot brązowy/Bronze artifact

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/161
Place:
Olbia
Year:
2018

Moneta/A coin

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/162
Place:
Olbia
Year:
2018

Grot strzały/Arrowhead

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/163
Place:
Olbia
Year:
2018

Moneta-delfinek/A dolphin coin

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/164
Place:
Olbia
Year:
2018

Odpad produkcyjny/A waste product

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/165
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment lampki/Fragment of lamp

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/166
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/167
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment krzemienia z retuszem/Fragment of a flint with retouch

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/168
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment brzuśca naczynia szklanego/Fragment of a body of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/169
Place:
Olbia
Year:
2018

Przęślik/Spindle-whorl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/170
Place:
Olbia
Year:
2018

Gwóźdź/Nail

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/171
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/172
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/173
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu dzbanka szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed jug

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/175
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/176
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment szyjki amfory z graffito/Fragment of a neck of a amphora with graffito

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/177
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy czerwonoglinianej/Fragment of a rim of a redware bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/178
Place:
Olbia
Year:
2018

Profil misy szarogłądzonej/Profile of a gray smoothed bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/180
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu kubka szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed cup

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/181
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy kuchennej/Fragment of a rim of a cookware bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/182
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu talerza czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip plate

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/183
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment profilu talerza czerwonopolewanego/Fragment of a profile of a red slip plate

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/184
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/185
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu czarki czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a goblet

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/186
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/187
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/188
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna talerza czerwonopolewanego/Fragment of a bottom of a red slip plate

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/189
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna talerza czerwonopolewanego/Fragment of a bottom of a red slip plate

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/190
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna czarki czerwonopolewanej/Fragment of a bottom of a red slip goblet

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/191
Place:
Olbia
Year:
2018

Imadło garnka lepionego ręcznie/Handle of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/193
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/194
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/195
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/196
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/197
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/198
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/199
Place:
Olbia
Year:
2018

Obrobiona kość zwierzęca/A processed animal bone

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/200
Place:
Olbia
Year:
2018

Obrobiona kość zwierzęca/A processed animal bone

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/201
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/202
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy ze śladami naprawy/Fragment of a rim of a bowl with traces of repair

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/203
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/204
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/205
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a bottom of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/206
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/208
Place:
Olbia
Year:
2018