Виставка «Поляки в Ольвії», музей Лазенківського палацу, 1-28 лютого 2023 р.

Виставка є плодом останніх років роботи д-ра Альфреда Твардецького над історією досліджень археологічної пам’ятки в Ольвії Понтійській (Україна, Миколаївська область). Метою виставки є представити місце давньогрецької колонії в Ольвії в польській історії та культурі, а також внесок поляків у дослідження цієї позиції, а також ознайомити широку громадськість з тим, що це дослідження не тільки в 19 столітті з захопленням цієї території Росією, але набагато раніше, як наслідок захоплення цієї території в 14 столітті Великим князівством Литовським.

 

Ольвія — єдина давньогрецька колонія, розташована на землях держави Ягеллонів, а території, де вона знаходилася, окуповані татарами і турками, були затребувані республікою в середині XVII століття. Це також єдина грецька колонія опис території якого можна знайти в документах польського короля (Зигмунта Августа). І хоча на той час її місце розташування було неправильно встановлено поблизу Очакова – приблизно за 30 км від сьогоднішнього місця археологічних розкопок – це не применшує того факту, що Ольвія, також звана Борисфеном (від давньої назви Дніпра) та її мешканці – Бористениты – виглядають цілком часто в старопольській літературі в античному контексті. Також у наступні століття опис його історії займав особливе місце в працях польських істориків (Лелевель) та ентузіастів історії (Юзеф Ігнацій Крашевський), а внесок поляків у сучасні дослідження цього місця, починаючи з ХІХ ст. (Jurgiewicz (Юргевич Владислав Норбертович) в Одесі), через роботи польсько-українських розкопок у 20 столітті (Aleksandra Wąsowicz, IAE PAN) до останніх розкопок після здобуття Україною повної незалежності (Альфред Твардецький, MNW та IAE PAN).

 

Виставка триває з 1 по 28 лютого 2023 року і складається з низки дошок із текстом польською та англійською мовами, а також фотографій та малюнків.